Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna Zespół Ehlersa Danlosa
Forum dla osób z Zespołem Ehlersa Danlosa i ich przyjaciół.
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOSCI DO PRACY.

 
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOSCI DO PRACY.
Autor Wiadomość
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOSCI DO PRACY.
RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Wniosek z naszymi danymi personalnymi oraz historia choroby/zaświadczeniem lekarskim/,sklada sie w oddziale ZUS.
Dokument ten musi być wystawiony nic dłużej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy. Należy również dołączyć dokumentację medyczną i rentową (wskazaną przez urzędników ZUS), oraz inne dokumenty potwierdzające stan naszego zdrowia, a mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. poprzednie orzeczenie, kartę badań profilaktycznych, zaświadczenie ze szpitala, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.
Ponadto zaświadczenia: z miejsca pracy wraz z wywiadem zawodowym (charakterystyka rodzaju i miejsca pracy) oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, który się nami opiekuje. Dokument ten musi być wystawiony nic dłużej niż na 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do prac
Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że dostarczona przez nas dokumentacja nie jest wystarczająca, może zlecić jej uzupełnienie - np. o opinię lekarza konsultanta lub psychologa lub wyniki dodatkowych badań.
Na podstawie badania oraz przedstawionej dokumentacji lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Co oznacza, że odpowiednio do stanu zdrowia, sprawności organizmu, wieku, zawodu, pracy, możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej oraz możliwości przywrócenia do pracy po rehabilitacji leczniczej lub zmiany zawodu, określa osobę jako:
całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji -
- niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest wówczas, jeśli stopień naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
- całkowicie niezdolną do pracy - to osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
- częściowo niezdolną do pracy - to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność wykonywania pracy, zgodnej z poziomem posiadanych przez nią kwalifikacji.

Lekarz orzecznik może orzec:
- okresowa niezdolnośc do pracy,na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeśli według wiedzy medycznej istnieje możliwość odzyskania zdolności do pracy,
- trwałą niezdolność do pracy, na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.
Od 1 stycznia 2005 roku niezdolność do pracy orzekana jest tylko okresowo.
Niekorzystne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS można zmienić, składając protest do komisji lekarskiej ZUS. Odwołanie składamy za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej ZUS, do której zgłosiliśmy się, chcąc uzyskać takie orzeczenie, w terminie nie później niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) orzeczenia. Na zapoznanie się ze sprawą, wydanie opinii i zawiadomienie o tym samego zainteresowanego komisja ma 14 dni.

Niestety, posiadanie samego orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika o niezdolności do pracy nawet w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, nie znaczy, że już otrzymaliśmy rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Aby uzyskać do niej prawo należy spełnić jednocześnie następujące wymagania:
- być niezdolnym do pracy - według orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
- posiadać wymagany okres zatrudnienia, tzw. okresy składkowe i nieskładkowe,
- niezdolność do pracy powinna powstać w czasie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Osobie, która spełnia wszystkie wymienione wyżej warunki, może być przyznana jedna z trzech rent:
- okresowa, jeśli niezdolność do pracy jest okresowa - wówczas renta wypłacana jest tylko przez czas wskazany w decyzji organu rentowego,
- stała, jeśli niezdolność do pracy jest trwała,
- szkoleniowa, jeśli wobec danej osoby orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, ponieważ nie może ona pracować w dotychczasowym zawodzie - przysługuje przez 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy, o ile jest to niezbędne w procesie zmiany zawodu.
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania renty.
Najpierw składamy do komisji ZUS. Może ona uznać zaskarżenie decyzji za słuszne - zmienić postanowienie lub je uchylić. Jeśli nadal uważamy decyzję ZUS za niesłuszną, możemy odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla okręgu, w którym ma siedzibę oddział ZUS wydający zaskarżaną opinię.
Odwołanie wnosi się pisemnie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję, w terminie 1 miesiąca od otrzymania (doręczenia) opinii. Po upływie tego terminu sąd może odrzucić odwołanie. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn, np. choroby, wniesienie odwołania w wyznaczonym terminie nie było możliwe, można złożyć wniosek o przedłużenie okresu odwoławczego.
[link widoczny dla zalogowanych]
_________________


Post został pochwalony 1 raz
Pią 13:27, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Czyżby niższa renta dla bezrobotnych niepełnosprawnych ?

Rząd zastanawia się jak skłonić rencistów do powrotu na rynek pracy. Jednym z projektowanych rozwiązań jest obniżenie świadczeń nawet o połowę. Zazwyczaj niepełnosprawni nie chcą podejmować zatrudnienia, bo boją się, że utracą prawo do renty.
Podobno dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu obniżenia tego świadczenia, nawet o połowę, jeśli osoba je pobierająca odrzuci kolejne propozycje pracy przedstawiane przez urząd pracy, a wprowadzenie takich przepisów zmobilizuje rencistów do podjęcia zatrudnienia. To rozwiązanie ma spowodować zwiększenie liczby zatrudnionych niepełnosprawnych, a tym samym zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Spadłby też odsetek tzw. fikcyjnych orzeczeń, bo renta przestanie być tak opłacalnym źródłem dochodu. Ponadto mniej rencistów pracowałoby w szarej strefie, bo wysokość renty byłaby powiązana z podjęciem legalnego zatrudnienia. Eksperci wskazują na zagrożenia jakie niosą za sobą planowane zmiany. Wymagają one dostosowania prawa ubezpieczeń społecznych, bowiem renta nie ma charakteru świadczeń socjalnych, których wysokość państwo może łatwo ograniczać lub uzależniać od dodatkowych czynników. Świadczenia rentowe są i tak zbyt niskie, aby ich wysokość dodatkowo uzależniać od tego, czy rencista podejmie pracę czy też nie.

napisane na podst. informacji z Gazety Prawnej


Post został pochwalony 0 razy
Pią 21:04, 18 Sty 2008 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Niełatwo podważyć orzeczenie o zdrowiu (autor: Magdalena Januszewska; źródło: Rzeczpospolita)

Ubezpieczeni mają małe szanse na zakwestionowanie decyzji orzecznika ZUS. Powoduje to, że coraz rzadziej decydują się na dochodzenie swych praw przed sądem. Co jedenasty ubezpieczony kwestionuje decyzję lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odwołując się do komisji lekarskiej. Liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie. Komisje lekarskie zazwyczaj przychylają się do opinii lekarza orzecznika. Z danych ZUS wynika jednak, że w ciągu ostatnich trzech lat prawie o połowę spadła liczba odwołań do sądu w sprawach rentowych. Nic dziwnego, skoro sądy zwykle nie kwestionują decyzji ZUS. Wygląda na to, że ubezpieczeni tracą wiarę w uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Fakt, że większość spraw jest oddalana, może jednak oznaczać, że o świadczenia starają się osoby zdolne do pracy.

Sąd ocenia zdrowie

Sprawy rentowe, które trafiają do sądów, w większości dotyczą oceny stanu zdrowia. Rozstrzygnięcia nie są łatwe.
– Ubezpieczeni utożsamiają chorobę z niezdolnością do pracy. Subiektywnie też oceniają swój stan zdrowia, podając nieweryfikowalne dane – zauważa Bohdan Bieniek, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jak wynika z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła tę zdolność z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. Ubezpieczeni kwestionują orzeczenia, twierdząc, że inna osoba z tym samych schorzeniem uzyskała korzystną decyzję. Nie biorą pod uwagę np. stopnia zaawansowania choroby.

Zadbaj o dowody

Decydujący się na skierowanie sprawy do sądu musi się przygotować na kolejną weryfikację jego stanu zdrowia – tym razem przez biegłego lekarza.
– To nie sąd powinien oceniać stan zdrowia – uważa Lesław Nawacki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Ubezpieczeni często sami obniżają swoje szanse. Przedstawiają w ZUS słabą dokumentację i wzbogacają ją dopiero przed sądem. Kłopot w tym, że ten nie może już jej przyjąć. Rozstrzyga on bowiem prawidłowość orzeczenia ZUS na podstawie przedstawionych komisji dowodów – dodaje Lesław Nawacki. Czy byłoby lepiej, gdyby w pierwszej instancji orzekała komisja? Było takie rozwiązanie, ale miało wady. Chodzi nie tylko o wynagrodzenia lekarzy, ale także o rozmycie odpowiedzialności za wydawane orzeczenie. Są jednak i jego zwolennicy.
– Komisyjna ocena stanu zdrowia jest bardziej wszechstronna i obiektywna – twierdzi doc. Gertruda Uścińska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Niezadowoleni z orzeczeń zwykle nie szczędzą krytyki pod adresem lekarzy orzeczników, ale też systemów opieki zdrowotnej i ubezpieczeń. Uważają bowiem, że skoro płacą składki, to w razie choroby powinni dostawać świadczenia pieniężne. Może jednak orzekającym, zwłaszcza w instytucjach rentowych, powinno się stawiać wyższe wymagania.
– Od orzeczeń lekarskich zależy los człowieka i jego rodziny, ale też prawidłowe dysponowanie środkami publicznymi. Dlatego powinny je wydawać osoby do tego przygotowane. Dopiero w 1999 r. wprowadzono nauczanie zasad orzecznictwa lekarskiego, i to tylko 16 godzin wykładów w ramach stażu podyplomowego. W 2007 r. uznano je za umiejętność specjalną. Sporządzania orzeczeń lekarze uczą się więc od kolegów oraz metodą prób i błędów – przyznaje prof. Anna Wilmowska - Pietruszyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.


Post został pochwalony 0 razy
Czw 14:24, 17 Kwi 2008 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
WTAJCIE!
OD MARCA PODOBNO ZNOWU PODWYŻKA RENT ?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pon 11:14, 25 Paź 2010, w całości zmieniany 1 raz
Pią 8:16, 05 Mar 2010 Zobacz profil autora
justi
Gość


Post praca
mąż ma rente z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Co roku staje przed komisją i orzekają mu ją na kolejny rok. Słyszałam ze mają obnizyc renty o połowe. Mąż chciałby do renty dorobić a w urzędzie pracy kazali mu przynieść wniosek o orzeczeniu niepełnosprawnośći. Nie rozumiem po co jak ma już orzeczenie z tytułu częściowej nizdolności do pracy. Zależy mu na jakiejkolwiek dodatkowej pracy a z kolei boi się ze mu ją zabiorą i zostanie bez niczego.
Czy urząd pracy ma prawo prosic o cos takiego jak ma taką rentę?
pozdr.
Śro 9:08, 08 Wrz 2010
Imdris
Vip
VipDołączył: 29 Lis 2007
Posty: 232
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 29 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Poznań

Post
Witajcie Smile.
Piszę z pytaniem, całkiem pogubiona w tonie biurokratycznej makulatury... W ciągu ostatnich 6 miesięcy życie mi się do tego stopnia wywróciło do góry nogami, że musiałam na szybko znaleźć jakąkolwiek pracę (jednocześnie studiując). Szukałam 3 miesiące, całkiem podłamana, i dostałam! W sklepie w Centrum Handlowym. O tym, że jestem chora przyznałam się dopiero na okresie próbnym, mimo wszystko mnie przyjęli Smile. Zarobki są skromne, ale dla mnie wystarczające.
Problem w tym, że na śmierć zapomniałam, że złożyłam papiery na komisję ZUS. Ale oni nie zapomnieli Wink. Byłam w zeszłym tyg, dostałam całkowitą niezdolność do pracy (do renty socjalnej). Szczerze mówiąc myślałam, że ledwo ledwo dostanę częściową, pierwszy raz byłam na komisji, ale tyle się nasłuchałam, że spodziewałam się tragedii i nalegania wielkiej i szanownej komisji na cokolwiek - a tu taka niespodzianka! Teraz czekam na legitymację... I zastanawiam się co dalej? Czy tą rentę przyznają "ot tak", czy coś jeszcze trzeba składać? I co u licha z tą pracą?! Nie wolno mi pracować i powinnam się zwolnić, czy po prostu mi rentę zmniejszą lub wstrzymają? Mieliście może kiedyś podobny problem?


Post został pochwalony 0 razy
Sob 9:53, 04 Cze 2011 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post odp.
Ufff! Ni jak nie moglam sie tutaj zalogowac przez Mozillę ale pomogło gdy weszlam przez Internet Explorer Smile

Imdris -mozna chyba dorobić na rencie socjalnej Smile, tylko nie wiem ile? jaki jest limit-może tutaj cos wyczytasz-POZDRAWIAM SERDECZNIE! cmok

[link widoczny dla zalogowanych]


[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Sob 20:33, 04 Cze 2011, w całości zmieniany 1 raz
Sob 20:30, 04 Cze 2011 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
Imdris napisał:
Witajcie Smile.
Piszę z pytaniem, całkiem pogubiona w tonie biurokratycznej makulatury...
Problem w tym, że na śmierć zapomniałam, że złożyłam papiery na komisję ZUS. Ale oni nie zapomnieli Wink. Byłam w zeszłym tyg, dostałam całkowitą niezdolność do pracy (do renty socjalnej). Szczerze mówiąc myślałam, że ledwo ledwo dostanę częściową, pierwszy raz byłam na komisji, ale tyle się nasłuchałam, że spodziewałam się tragedii i nalegania wielkiej i szanownej komisji na cokolwiek - a tu taka niespodzianka! Teraz czekam na legitymację... I zastanawiam się co dalej? Czy tą rentę przyznają "ot tak", czy coś jeszcze trzeba składać? I co u licha z tą pracą?! Nie wolno mi pracować i powinnam się zwolnić, czy po prostu mi rentę zmniejszą lub wstrzymają? Mieliście może kiedyś podobny problem?


Imdris , na ile lat dostałaś rentę , teraz czytam,ze masz CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY , więc chyba nie możesz pracować.?Nic na temat nie wiem ale upłynęło już trochę czasu i jestem ciekawa co u Ciebie i czy nadal pracujesz? Pozdrawiam cieplutko w bardzo mrozny dzień brrr ! papa


Post został pochwalony 0 razy
Czw 12:34, 02 Lut 2012 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
Od 1 marca 2014 r. wzrosną kwoty świadczeń. Niestety, niewiele. ZUS ogłosił 25 lutego 2014 r., że renty i emerytury wzrosną o zaledwie 1,6 proc.

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Czw 18:42, 27 Lut 2014 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin