Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna Zespół Ehlersa Danlosa
Forum dla osób z Zespołem Ehlersa Danlosa i ich przyjaciół.
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
TURNUSY rehabilitacyjne/dofinansowanie/

 
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
TURNUSY rehabilitacyjne/dofinansowanie/
Autor Wiadomość
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 977
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post TURNUSY rehabilitacyjne/dofinansowanie/
TURNUSY REHABILITACYJNE
Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym ze środków PFRON nie częściej niż jeden raz w roku
kalendarzowym (bierze się pod uwagę datę rozpoczęcia turnusu).
Ze środków PFRON może zostać także dofinansowany pobyt opiekuna osoby
niepełnosprawnej w przypadku, gdy obecność opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym
wynika z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarskiego, sformułowanego we
wniosku.
Ze środków PFRON, przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, będących w dyspozycji PCPR, MOPS mogą korzystać osoby
niepełnosprawne posiadające stałe lub czasowe, jednak nie krótsze niż 6 miesięcy,
zameldowanie w miejscowości znajdującej się powiecie objętym działaniem danego
PCPR lub MOPS a także bezdomne osoby niepełnosprawne przebywające na terenie
tego powiatu.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym wynosi:
1) dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- 75% najniższego wynagrodzenia,
2) dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- 70% najniższego wynagrodzenia,
3) dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
- 65% najniższego wynagrodzenia,
4) dla dziecka niepełnosprawnego - 75% najniższego wynagrodzenia,
5) dla uczącej się i nie pracującej osoby niepełnosprawnej w wieku 19-24 lata
- 75% najniższego wynagrodzenia,
6) dla niezbędnego opiekuna - 50% najniższego wynagrodzenia,
7) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
- 50% najniższego wynagrodzenia.
Wówczas kiedy są pieniądze w PCPR można otrzymać dofinansowanie co rok.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:
o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (wszystkie ośrodki ujęte w naszym serwisie posiadają taki wpis), lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.
Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).
Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (wrzesień 2005 - 1159 zł netto)
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (wrzesień 2005 - 1507 zł netto).
W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkośc przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy.
Jak uzyskać dofinansowanie?
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.
Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegajacej się o dofinansowanie:
W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekujacego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" (wniosek taki ważny jest przez 3 miesiące) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Nasz serwis służy właśnie ułatwieniu w wyborze takiego turnusu. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
Centrum pomocy po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania wynosi:
27% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności
25% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
23% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności
18% przeciętnego wynagrodzenia opiekun osoby niepełnosprawnej
18% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot. Dofinansowanie może zostać podwyższone do 35% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zwiększenie wysokości dofinansowania dla jej opiekuna jest możliwe wyłącznie w przypadku: pozostawania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub w przypadku, gdy koszt pobytu opiekuna finansuje osoba niepełnosprawna.
Podstawa prawna
/Rozporządzenie Ministra Gopodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 100, poz.926)/
/Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)/
Zgodnie z tymi zasadami, na dzień 01.03.2007 o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:
dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym 1331 zł netto (50% przeciętnego wynagrodzenia)
dla osoby samotnej 1731 zł netto (65% przeciętnego wynagrodzenia)
Wysokość dofinansowania wynosi:
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 719 zł
dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 666 zł
dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 612 zł
dla zatrudnionych w zpch oraz opiekunów - 479 zł
Na decyzję o przyznaniu dofinansowania z PCPR-u oczekuje się zazwyczaj dosyć długo, dlatego też warto starać się o dofinansowanie co najmniej z kwartalnym wyprzedzeniem, najlepszym jednak rozwiązaniem jest złożenie wniosku na samym początku roku, w którym chcemy wyjechać na turnus.
Wydatki poniesione na turnus rehabilitacyjny, jak i przejazd na niego - można odliczyć w następnym roku od podatku.
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 1 raz

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pon 14:22, 24 Wrz 2007, w całości zmieniany 3 razy
Pią 14:30, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Aqua
Administrator
AdministratorDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 206
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: opolskie
Płeć: Kobieta

Post
Ja jestem w szoku. Kardiolog skierowała córke na leczenie sanatoryje, dodam iz córa uczy się w drugiej klasie liceum i w lutym tego roku ukończyła 18 lat. Dostałam pisemko z NFZ, iz zakwalifikowano ją do leczenia sanatoryjnego jako osobę dorosłą, wczoraj dostałam juz dokumenty gdzie pojedzie i niestety musze dopłacić sporą kwotę za to leczenie. Jak dzieci uczące się maja pokrywac takie koszty, nie posiadając dochodów, tylko zasiłek pielegnacyjny? Szkoda słów. Czy znów zmieniły się przepisy. Renty niskie i skąd brać pieniądze na leczenie!!!


Post został pochwalony 0 razy
Nie 13:54, 27 Maj 2007 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Turnusy rekreacyjne jeszcze tylko w 2008 roku

Od 26 grudnia turnusy rehabilitacyjne będą mieć wyłącznie charakter specjalistyczny. Nowe przepisy likwidują obowiązujący dotychczas podział turnusów na ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym oraz specjalistyczne (np. sportowe, psychoterapeutyczne).
Zgodnie z rozporządzeniem, uczestnicy każdego turnusu rehabilitacyjnego będą musieli brać udział w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrali. Ośrodek, który organizuje pobyt osób niepełnosprawnych, musi z kolei zapewnić im zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności uczestników w wymiarze nie mniejszym niż 60 proc. ogólnego czasu zorganizowanych zajęć.

Na mocy przepisów przejściowych, turnusy ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym (w trakcie których uczestnicy nie muszą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych) będą jednak jeszcze organizowane do 31 grudnia 2008 r. Dotychczas to właśnie te wyjazdy cieszyły się największym zainteresowaniem niepełnosprawnych. Likwidacja turnusów ogólnousprawniających będzie niekorzystna przede wszystkim dla osób z wieloma niepełnosprawnościami, bo turnusy specjalistyczne zapewniają rehabilitację jednego, konkretnego schorzenia.

Niepełnosprawni powinni także pamiętać, że po wejściu nowych przepisów w życie sami będą musieli pokryć koszt pobytu na turnusie, jeśli skrócą go z przyczyn innych niż losowe. Dotychczas nawet w takich sytuacjach za turnus płacił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmienią się także zasady przyznawania tego typu dopłat. W przypadku gdy powiatowe centrum pomocy rodziny (które pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy z PFRON) będzie mieć wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, np. wysokości dochodów niepełnosprawnego i liczby osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, może zażądać złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawsze będzie brał udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uzyskają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawni w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczący się i niepracujący (bez względu na stopień niepełnosprawności).
W porównaniu z obowiązującymi przepisami nie zmienią się natomiast wysokości dofinansowania do turnusów. W zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dopłaty nadal będą wynosić od 18 do 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli na przykład w III kwartale tego roku od 486,61 zł do 729,92 zł).

Źródło: Gazeta Prawna


Post został pochwalony 0 razy
Wto 1:25, 25 Gru 2007 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin