Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna Zespół Ehlersa Danlosa
Forum dla osób z Zespołem Ehlersa Danlosa i ich przyjaciół.
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
KĄCIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-/komisje, zasiłki,ulgi,itp/
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
KĄCIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-/komisje, zasiłki,ulgi,itp/
Autor Wiadomość
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Renta socjalna może pozbawić ulgi rodzinnej


Przepisy podatkowe krzywdzą część rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli pobierają one rentę socjalną, a nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, tracą prawo do ulgi rodzinnej

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rz” oraz z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zawsze, bez względu na wiek niepełnosprawnego dziecka i jego dochody, rodzice mają prawo do ulgi rodzinnej, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny (art. 27f ust. 1 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ministerstwo Finansów zastrzega w odpowiedzi dla „Rz”, że muszą być spełnione także inne warunki przewidziane w ustawie o PIT. To samo dotyczy możliwości korzystania przez samotnego rodzica z preferencyjnego opodatkowania.

Bez preferencji podatkowych

Jeśli jednak pełnoletnie dziecko pobiera rentę socjalną, a nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, rodzice z preferencji podatkowych nie korzystają. Nie jest bowiem spełnione przewidziane w art. 6 ust. 4 pkt 3 updof zastrzeżenie, że dziecko nie może uzyskiwać dochodów w wysokości zobowiązującej do zapłaty podatku. Obowiązek zapłaty podatku zaczyna się w 2008 r. od dochodów przekraczających w skali roku 3088,68 zł.

Wyjątek dla renty rodzinnej

Wyjątek ustawodawca czyni tylko dla dochodów dziecka:
- zwolnionych z podatku,
- z tytułu renty rodzinnej.

Tymczasem renta socjalna to 501,87 zł (od 1 marca 2008 r. będzie zwaloryzowana). W skali roku zatem znacznie przekracza wskazany limit. Jest to świadczenie opodatkowane. Przysługuje po ukończeniu 18. roku życia osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed osiągnięciem pełnoletności albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, albo też w trakcie studiów doktoranckich czy aspirantury naukowej.

Istotne kryteria


Warunki uprawnienia do renty socjalnej określa ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU nr 135, poz. 1268 ze zm.). Warunki, od których zależy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, ustalone natomiast zostały w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).

Są one podobne, ale nie tożsame. Najczęściej osoby otrzymujące rentę socjalną otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, ale może być tak, że młody człowiek nie spełnia warunków do jego otrzymania. Potwierdza to w odpowiedzi na pytanie „Rz” Departament Świadczeń Rodzinnych MP i PS.

Tymczasem nie ma żadnych racjonalnych ani jakichkolwiek innych względów, by inaczej traktować rentę socjalną niż rentę rodzinną, której pobieranie nie pozbawia rodziców preferencji podatkowych. Przeciwnie. Z reguły w gorszej sytuacji są przecież rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi niż te, w których wychowują się dzieci osierocone, z prawem do renty rodzinnej.

Tracą podwójnie

Sytuacja jest szczególnie dramatyczna, gdy ciężar troski o dziecko niepełnosprawne spoczywa na samotnym rodzicu. Jego studia czy nauka z reguły wiążą się z większymi wydatkami niż dziecka zdrowego. Nie sposób przyjąć, że „wolą ustawodawcy” było pozbawianie ich rodziców wsparcia, jakie mają rodzice dzieci zdrowych.

Właśnie bowiem rodzinom dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza gdy te uczą się lub studiują, ulga ta (w rozliczeniu za 2007 r. 572,54 zł, a w 2008 r. – 586,85 zł) jest szczególnie potrzebna.

Sprawa jest szczególnie ważna dla samotnych rodziców, bo ci stracą dwie preferencje.

Trzeba zatem jak najszybciej uzupełnić o rentę socjalną katalog dochodów dzieci z art. 6 ust. 1 updof, które nie pozbawiają rodziców prawa do ulgi rodzinnej ani preferencyjnego opodatkowania.

Przedtem minister finansów mógłby skorzystać z art. 22 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej i wydać rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku od dochodów tych rodziców w części rekompensującej ulgi.

źródło: Rzeczpospolita


Post został pochwalony 1 raz
Pią 10:03, 15 Lut 2008 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
System pomocy społecznej dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do poprawy własnej sytuacji materialno-bytowej by umożliwić im życie w warunkach nie uwłaczających ich godności osobistej. Prawo do ubiegania się o pomoc socjalną lub materialną z systemu pomocy społecznej mają osoby, których dochody własne nie przekraczają kryterium dochodu ustawowego, który jest określony w zależności czy osoba niepełnosprawna jest samodzielnie gospodarująca, czy wspólnie z rodziną. Informacje na temat wysokości kryterium dochodu ustawowego udzielają: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Obecnie wnioski na świadczenia takie jak: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne i rehabilitacyjne oraz zaliczki alimentacyjne składa się w Ośrodkach Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie rozwiązać jej sami, w szczególności z powodu:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- alkoholizmu lub narkomanii itd.

Rodzina, której dochód własny przekracza kryterium ustawowe, (które ustala się na podstawie struktury danej rodziny) znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup leków, opału itp. jednakże mogą być zobowiązane do zwrotu części lub całości przyznanego świadczenia. Jednak, jeśli zwrot świadczenia stanowiłby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej lub niweczy przyznaną pomoc, wówczas ośrodek pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego może odstąpić od żądania zwrotu.

Pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego lub pedagogicznego oraz pracy socjalnej może być udzielana bez względu na poziom dochodów osób i rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej
zobowiązane są do wypłaty zasiłków: stałych, okresowych i celowych. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje osobie nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem, które wymaga stałej pielęgnacji oraz współdziałania w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym. Przyznanie tej formy świadczenia uzależnione jest od dochodu w rodzinie, które nie może przekraczać kryterium ustawowego. Aby uzyskać pomoc materialną tzw. zasiłek stały, okresowy lub celowy należy przedstawić pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu środowiskowego zaświadczenia o dochodach (brutto i netto) wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za ostatni miesiąc oraz decyzje, odcinki rentowe i emerytalne, zaświadczenia potwierdzające bezrobocie lub niezdolność do pracy jak również inną dokumentację, która ma znaczenie w sprawie. Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc na podstawie, którego otrzymuje się pomoc finansową, rzeczową lub usługową tj. pomoc opiekuńcza w miejscu zamieszkania lub skierowanie do domu pomocy społecznej, miejskich domów opiekuńczych itp. Nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego przy udzielaniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub prawnej.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zostały powołane do życia na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i ich podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym: dzieciom, rodzinom, osobom, starym, chorym i niepełnosprawnym. PCPR realizuje zadania własne oraz zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej.

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - opracowanie i realizowanie powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania ich praw,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,
- rozpatrywanie wniosków i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie do rehabilitacji, sportu, kultury rekreacyjnej i turystyki dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może ubiegać się o dofinansowanie na powyżej opisane cele z PCPR na podstawie wniosku do którego należy dołączyć:
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy,
- ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym mają być likwidowane bariery oraz jeśli nie jest się właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, należy dołączyć zgodę właściciela na przeprowadzenie tych likwidacji.

inf. własna


Post został pochwalony 1 raz
Sob 22:40, 01 Mar 2008 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
Cytat: " Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie wózka o napędzie elektrycznym są:
pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
dzieci i młodzież do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
u których jednoczesna dysfunkcja jednej bądź dwóch kończyn górnych oraz jednej bądź dwóch kończyn dolnych uniemożliwia korzystanie z wózka o napędzie ręcznym."

Po raz czwarty ruszył program PEGAZ 2003, w którym PFRON w 99% refunduje zakup wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Maksymalna kwota finansowania w tym roku wynosić będzie 20.376,00 zł.

Osobami uprawnionymi do skorzystania tego dofinansowania są osoby niepełnosprawne
( dorosłe i dzieci ), posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Druki niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania na wózek elektryczny można pobrać w każdym punkcie PCPR lub MOPS.

Więcej informacji na temat znajdziecie Państwo na stronach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - [link widoczny dla zalogowanych]

Gdyby kogoś interesowało,to jest jeszcze uruchomiona infolinia: 0800 533 335
oraz linki,gdzie można znaleźć więcej informacji:

BIP - biuletyn informacji publicznej PFRON
[link widoczny dla zalogowanych]

Obsługa dofinansowań i refundacji
[link widoczny dla zalogowanych]

Wykaz oddziałów PFRON:
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 2:03, 15 Sty 2010, w całości zmieniany 4 razy
Pon 9:12, 16 Lut 2009 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
...usunęłam link, już nie ważny


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Wto 13:50, 05 Mar 2013, w całości zmieniany 1 raz
Nie 1:14, 03 Sty 2010 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Mniej pieniędzy na środki ortopedyczne
Więcej informacji: [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 2:00, 15 Sty 2010, w całości zmieniany 1 raz
Pią 2:10, 08 Sty 2010 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Refundacja sprzętu lub środka ortopedycznego
Co należny zrobić, aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego.Na ten temat można poczytać tutaj:


[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 1:57, 15 Sty 2010, w całości zmieniany 3 razy
Pią 1:47, 15 Sty 2010 Zobacz profil autora
Aqua
Administrator
AdministratorDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 206
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: opolskie
Płeć: Kobieta

Post Pilne!
Witam!

Mam mały problem, stawałam z córką na komisji o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, wszystko przebiegło ok, dzisiaj otrzymałam jej orzeczenie i okazało się że Pani doktor przeoczyła najważniejsze punkty: 1. o zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny 2. o ruchu drogowym.
Jak nie miała prawa jazdy to spełniała przesłanki, teraz jak ma to nie spełnia. Mam nadzieję, że to przeoczenie, najbardziej zależy mi na punkcie o zaopatrzeniu ortopedycznym. Proszę napiszcie mi czy jest możliwe załatwienie sprawy na miejscu, czy muszę się odwoływać od orzeczenia do Wojewódzkiej Komisji d.s osób niepełnosprawnych? Czy ktoś miał taki problem?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Aqua dnia Pią 15:53, 21 Maj 2010, w całości zmieniany 1 raz
Pią 15:53, 21 Maj 2010 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
Widzisz , jak mojej córce przeoczyli tez najwazniejsze pkt. to musiałam sie odwołać tzn ona musiała jeździć ponownie do województwa i stawała tam na komisje- dopiero jej uwzględnili te punkty, tez nam chodziło o spełnienie war. komunikacyjnych i jeszcze od kiedy powstała choroba itp.Lepiej składajcie i to zaraz wniosek o odwołanie-jak najszybciej bo to trwa.Musza wyznaczyć nowy termin.Nie wiem jak u Was jest , my musimy jeździć do Poznania.
Trzymajcie sie mocno mimo powodzi , pozdrawiam i ściskam Smile*


Post został pochwalony 0 razy
Pią 16:34, 21 Maj 2010 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
... acha , przypomniało mi się, że na wniosku powinny być te punkty napisane i zaznacza się o co wam chodzi,dokładnie napiszcie o które punkty.Nie przeoczcie niczego, ja nie pamietam juz jak to jest ale wypisywalysmy to o co nam chodziło. Mojej córce uwzględnili to o co pisala-powodzenia.Warto tez wczesniej zapytać , czy jest konieczność składania odwołania czy można załatwić to inaczej.Moze akurat sie uda bez odwoływania, czego Wam życzę.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 16:39, 21 Maj 2010, w całości zmieniany 1 raz
Pią 16:38, 21 Maj 2010 Zobacz profil autora
Aqua
Administrator
AdministratorDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 206
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 13 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: opolskie
Płeć: Kobieta

Post
Beacina pytam, bo wiem, ze jednej osobie udało się to odkręcić na miejscu, tylko nie wiem jak. W poniedziałek pojadę i spróbuję porozmawiać z kierowniczką, to też leży w ich interesie, a nie chcę by Pani doktor się oberwało, bo była w porządku, córa ma przyznaną grupę już na stałe, we wniosku zaznaczyłam że składam go w celu właśnie konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Na pewno to przeoczenie, zobaczymy. Pozadrawiam cmok


Post został pochwalony 0 razy
Pią 16:43, 21 Maj 2010 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
Te ich przeoczenia zdarzają się bardzo często, myślą pewnie,ze chorym nie będzie się chciało odwoływać i dochodzić swoich praw.Ja mam ciągle z tymi ich przeoczeniami do czynienia,mąż biega za mnie bo już sama nie jestem w stanie tak latać tam i z powrotem kilka razy, po to tylko cos poprawiać na świstkach.W tym roku zdarzało sie to nagminnie-szkoda słów ;/. Oni myślą,ze mamy siły tak biegać z głupotami i poprawiać ciągle, to co piszą.Nawet skierow. na zabiegi czy do szpitala, nie mówiąc o innych badaniach.Ja starając sie o nowe stabilizatory, musiałam odbyć kilka wizyt u tego samego lekarza, 2 RAZY DO nNFZ, potem do sklepu z zaopatrz.ortopedycznym, potem jeszcze biegać do szpitala, jakby było mało bo lekarz nie wiedział pod jaki typ zakwalifikować chorobę itp.
Powodzenia siostra Smile*


Post został pochwalony 0 razy
Pią 17:16, 21 Maj 2010 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
„W tej chwili niepełnosprawny otrzymuje 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, a jego opiekun, o ile zrezygnuje z pracy, otrzyma 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego. "

Więcej informacji tutaj - [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Pią 9:44, 01 Cze 2012 Zobacz profil autora
Magda
Nowicjusz
NowicjuszDołączył: 15 Lis 2012
Posty: 1
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Proszę was o pomoc Nowa!!!!!
Mam syna 16 lat symbole 01U i 03 L..z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci ...ale z Zespołem Downa czy to zgodne z prawemże odebrano mam świadczenie pielęgnacyjne tylko dlatego że posiada umiarkowany stopień ...przecież to nieadekwatne do Zespołu .....co robić i jak sie bronić (((


Post został pochwalony 0 razy
Czw 16:32, 15 Lis 2012 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post KARTY PARKINGOWE
NOWE PRZEPISY O KARCIE PARKINGOWEJ NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ ?

Przepisy określające nowe zasady wydawania kart parkingowych wejdą w życie już 1 lipca 2014 r. U wielu osób budzą one wątpliwości; pojawiają się wręcz głosy, że są niezgodne z konstytucją. Jak się okazuje, nie muszą być bezpodstawne.

Więcej informacji tutaj :

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Czw 23:25, 06 Lut 2014 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 978
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Z biuletynu dla osób niepełnosprawnych.
Najnowsze informacje.
[link widoczny dla zalogowanych]

Nie wiem dlaczego,nic sie nie zmienia od tylu lat, jesli chodzi o zasiłek pielegnacyjny ,płaca tylko 153 zł. emocje


Post został pochwalony 0 razy
Czw 22:19, 17 Kwi 2014 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
Strona 2 z 3

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin