Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna Zespół Ehlersa Danlosa
Forum dla osób z Zespołem Ehlersa Danlosa i ich przyjaciół.
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
KĄCIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-/komisje, zasiłki,ulgi,itp/
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
KĄCIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-/komisje, zasiłki,ulgi,itp/
Autor Wiadomość
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post KĄCIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH-/komisje, zasiłki,ulgi,itp/
Tutaj mozna pisac o wszystkich sprawach dot.osob niepelnosprawnych/-komisje ds.orzekania o stop.niepelnosprawności,karty parkingowe-ulgi dla niepelnosprawnych i inne sprawy z tym związane./

Symbole przyczyn niepełnosprawności:

01 - U upośledzenie umysłowe;
02- P choroby psychiczne;
03 - L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04 - O choroby narządu wzroku;
05- R upośledzenie narządu ruchu;
06 - E epilepsja;
07 - S choroby układu oddechowego i krążenia;
08 - T choroby układu pokarmowego;
09 - M choroby układu moczowo - płciowego;
10 - N choroby neurologiczne;
11 - I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Sob 22:44, 19 Sty 2008, w całości zmieniany 6 razy
Czw 11:38, 17 Maj 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Powiatowa Komisja ds.ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
Posiadanie takiego orzeczenia pozwala korzystać z wielu form pomocy i szczególnych uprawnień, takich jak:
- w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (także specjalistycznych) czy podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów i przerw w pracy),
- w zakresie rehabilitacji, np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
- w zaopatrzeniu, na zasadach przewidzianych dla osób niepełnosprawnych, w przedmioty ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy itd.), środki pomocnicze (np. przedmioty higieny osobistej) oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie,
- z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
- z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń, na przykład dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością.
Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia, w których przyznawane są następujące stopnie niepełnosprawności:
- lekki stopień niepełnosprawności: osobie o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającej ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się niwelować za pomocą przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i technicznych,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności: osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób,
- znaczny stopień niepełnosprawności: osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia danej osobie samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy innych osób (samoobsługa, poruszanie się, komunikacja).
Dzieci do 16 roku życia zalicza się, bez określania stopnia niepełnosprawności, do osób niepełnosprawnych wówczas, gdy mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, a przewidywany czas, przez który będzie trwało naruszenie sprawności przekroczy 12 miesięcy. A także, gdy istnieje konieczność zapewnienia takim dzieciom całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Dzieci, które spełniają takie warunki, mogą ubiegać się, za pośrednictwem prawnego przedstawiciela, o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Zespoły powiatowe orzekają o stopniu niepełnosprawności na stałe lub na czas określony. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, ale jest to okres nic dłuższy niż do ukończenia przez nie 16. roku życia. Po tym czasie dziecko stara się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Jeśli zmieni się stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, która ma ważne orzeczenie, to może ona ponownie wystąpić do powiatowego zespołu o ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie nowego orzeczenia.
W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji przez zespół powiatowy, to zwracamy się z odpowiednim wnioskiem do orzekającego w drugiej instancji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Musimy to zrobić w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia i za pośrednictwem zespołu powiatowego, który wydał sporne orzeczenie. W drugiej instancji, jeśli nie zadowala nas decyzja wojewódzkiego zespołu, odwołujemy się (za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego) do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie sądowe w takich sprawach jest wolne od opłat.
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 1 raz

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pon 14:27, 24 Wrz 2007, w całości zmieniany 2 razy
Pią 13:25, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post ZASILEK pielęgnacyjny...
ZASILEK -pielęgnacyjny:

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o zasiłkach rodzinnych,wychowawczych ipielęgnacyjnych - zasiłek taki, przysługuje:

- dziecku w wieku do lat 16 w przypadku uznania go za niepełnosprawne,

- osobie w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko,

- osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Obecnie z zapisu ustawowego wynika, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługującego dziecku do lat 16 uzależnione jest od zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, a nie – jak było poprzednio – od zaświadczenia wystawionego przez lekarza. W przypadku ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka do lat 16 nie ustala się stopnia niepełnosprawności.

Osobie uznanej za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym wypłaca się zasiłek pielęgnacyjny bez względu na wiek, pod warunkiem że niepełnosprawność (jakakolwiek) powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak, nawet jeżeli spełnione jest kryterium niepełnosprawności lub wieku w przypadku, gdy:

a) dziecko przebywa w pogotowiu rodzinnym, zakładzie poprawczym lub karnym,

b) osoba przebywa w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, chyba że za pobyt w takiej placówce rodzina ponosi przynajmniej częściową odpłatność, albo osoba nie przebywa w takiej placówce co najmniej przez dwa tygodnie w miesiącu.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom, które przebywają w domu pomocy społecznej i same opłacają swój pobyt w tej placówce.

Obecnie przepisy ustawy na równi z orzeczeniem zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności traktują orzeczenie:

- komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 1 września 1997 r.,

- lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31 sierpnia 1997 r.,

- wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji.

Na równi z orzeczeniem zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ustawa zasiłkowa traktuje natomiast orzeczenie:

- komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do II grupy inwalidów, wydane przed 1 września 1997 r.,

- lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy, wydane po 31 sierpnia 1997r.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent.
W celu ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku, a także przedłożenie innych, niezbędnych dokumentów, których wzory zostały wydane przez ministra pracy i polityki socjalnej. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej lub osoby występującej w jej imieniu. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinna złożyć osoba niepełnosprawna, o ile jest pełnoletnia. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny może zgłosić również małżonek osoby niepełnosprawnej albo jedno z rodziców pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego, pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna wyrazi na to zgodę.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje obywatelom polskim, zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcom, którzy posiadają kartę stałego pobytu w Polsce.
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pon 14:28, 24 Wrz 2007, w całości zmieniany 2 razy
Pią 13:42, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Informacje na temat KARTY PARKINGOWEJ/identyfikatora/
KARTA PARKINGOWA I identyfikator do karty parking.
Kartę parkingowa i identyfikator bardzo ulatwiaja życie osobie niepelnosprawnej a identyfikator pozwala parkować wszędzie nie tylko w miejscach dla - niepelnosprawnych .
Ubiegający sie o kartę parkingową,musi skontaktowac sie z MOPS- em a dokładnie z referatem ds niepełnosprawnych, pobrać druk albo osobiście albo przez internet. Wpłacić na podane konto opłatę w wysokości 25 zł. Należy także przedstawić oryginał orzeczenia o niepełnosprawności. Karta parkingowa przysługuje osobom, które mają zaznaczone w orzeczeniu, że mają prawo do korzystania z uprawnień ustawy Prawo o ruchu drogowym art. 8 ust. 1. Zwykle czeka się około 30 dni od daty złożenia wniosku.

Identyfikator,do karty parkingowej -u nas pobiera się w Wydziale Komunikacji-Zarząd Drog?Przysługuje on dodatkowo ,osobom posiadającym 1 stop."znaczny" niepełnosprawności.Identyfikator, umożliwia parkowanie pojazdu w miejscu nie tylko dla niepełnosprawnych ,lecz rownież tam np.gdzie sa miejsca nieoznaczone/na calej strefie parkingowej-obowiązującej w mieście/,wystawiają go na 1 samochód,wpisują tam nr rejestr.pojazdu i datę ważności,obowiązuje tylko w mieście w którym mieszkasz,ważny jest z w/w kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
Posiadacz waznego identyfikatora,który zbędzie pojazd lub zamieni swój adres zamieszkania poza granice przypisanej mu ulicy,zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora do BSPP/Biuro Strefy płatn.parkowania/,przy czym otrzyma zwrot kosztów za niewykorzystany okres wazności.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pon 14:34, 24 Wrz 2007, w całości zmieniany 3 razy
Pią 14:03, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post ULGI I UPRAWNIENIA dla osob niepelnosprawnych...
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) mają prawo do:
-49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w klasie 2 pociągów osobowych,
-37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
-49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
-37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych,
-bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską wraz ze wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności) na terenie Warszawy,
95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat.
-karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (znaki wylicza § 33.2 Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Min. Spraw Wewnętrznych i Admin. z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 z 1999 r., poz. 622),
Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-3Cool, strefa ograniczonego postoju (B-39).
-zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
-50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu
UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem. ( podstawa prawna Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 roku.). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz planu TP socjalnego.
-ulgowych biletów do muzeów,
do odliczeń niektórych wydatków od dochodu (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.),
bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:
karty parkingowej potwierdzającej uprawienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
-zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku.
-50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko w przypadku uszkodzenia słuchu i mowy i tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia.
Uwaga: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku bądź mowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ale poniżej 16 roku życia to zniżka Ci nie przysługuje.( podstawa prawna: uchwała Zarządu TP. S.A. nr 85/01 z 2001r). Z ulg można korzystać w ramach planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom oraz planu TP socjalnego.

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do:
-karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,

Osoby niewidome niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:
37% ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo),
do 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.
-bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych na terenie Warszawy.

Osoby z upośledzeniem umysłowym (oraz ich opiekunowie) mają prawo do:
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:
78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej,poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej.
-bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:
-dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
-48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.

UWAGA!
Należy pamiętać o tym, że bilet na przejazd "tam i z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:
Osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
Osoby, które skończyły 75 lat,
Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
Inwalidzi wojenni i wojskowi,
Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

Uwaga: od 16 maja 2005 r. zwolnienie nie przysługuje osobom, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, i które nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień.

Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień
wolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Ulgowa opłata paszportowa

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od:
- emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
- osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
[link widoczny dla zalogowanych]

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:

- dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
- 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 1:41, 15 Sty 2010, w całości zmieniany 4 razy
Pią 14:50, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Dofinansowanie z PFRON
PROGRAMY PFRON:
1. „Uczeń na wsi” – program pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie

W szkołach ponadgimnazjalnych wiejskich i miejsko-wiejskich uczy się ok. 10 tys. uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Stanowi to niecały 1 proc. wszystkich uczniów ponadgimnazjalnych w Polsce (ponad milion). Ci uczniowie wymagają szczególnej pomocy, ponieważ zaniedbania we wczesnym okresie edukacji często przekreślają takim osobom szanse na zaistnienie w życiu społecznym i zawodowym.

W ramach przygotowywanego programu „Uczeń na wsi - program pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie" proponuje się następujące formy wsparcia:

1) dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obejmujące:

a) zakup podręczników i przyborów szkolnych,
b) wakacyjne obozy rehabilitacyjne, połączone z kursami doszkalającymi (np. językowymi),
c) kursy doszkalające, w tym językowe, w ciągu roku szkolnego z dofinansowaniem również kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

2) dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych - uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów związanych z:

a) opłatami za szkołę,
b) zakwaterowaniem (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania),
c) dojazdami do szkoły,
d) uczestnictwem w zajęciach rehabilitacyjnych,
e) zakupem przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
f) dostępem do intemetu,
g) wyjazdami organizowanymi w ramach zajęć szkolnych.

Ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na realizację wszystkich programów PFRON, adresatami programu „Uczeń na wsi” byliby jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. „Sprawny dojazd” – program pomocy ze środków PFRON w nabyciu przez osoby niepełnosprawne mające rudności w przemieszczaniu się samochodu osobowego oraz prawa jazdy kategorii B

Dotychczasowy stopień zaspokojenia potrzeb w ramach poprzednich tego typu programów PFRON był niski – w ramach programu „Pegaz” nie przekroczył 33 proc. potrzeb.

Nowy program przewiduje jednorazowe bądź coroczne (w okresie spłaty kredytu) dofinansowanie oprocentowania lub części rat kapitałowych kredytu udzielonego na zakup samochodu (w tym oprzyrządowanego), w formie tzw. „dotacji samochodowej”.

Maksymalna kwota udzielonej dotacji będzie uzależniona od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny i ceny samochodu. Dotacja nie będzie mogła być większa niż 40 proc. wartości samochodu.

Program przewiduje także dofinansowanie do kosztów uzyskania przez osobę niepełnosprawna prawa jazdy – a więc: koszty kursu, egzaminu prawa jazdy kat. B, oraz koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu poza miejscem zamieszkania.

3) „Trener” – program zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

Celem programu jest trwałe wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu pomocy tzw. osobistego asystenta zawodowego w miejscu zatrudnienia.

Środki Funduszu przeznaczone będą na finansowanie szkoleń oraz wypłatę wynagrodzeń Trenerów pracy (asystentów zawodowych).

W założeniach działania Trenera pracy, przede wszystkim mają na celu:
rozpoznanie możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej,
wyszukanie pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej i pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia,
wybranie wspólnie z pracodawcą stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji osoby niepełnosprawnej,
przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych między nimi,
szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy aż do całkowitej adaptacji i usamodzielnienia,
długoterminowe monitorowanie pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej (monitorowanie pracy przez trenera jest gwarantem trwałych efektów realizacji programu).

Projekt zakłada, że program realizowany będzie pilotażowo w latach 2007 - 2010, jego adresatami zostać mają organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy lub powiatu.

Finansowane ze środków programu usługi trenera pracy dotyczyć będą:
Osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
Osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
Osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

4.Komputer dla Homera

Jak poinformował na swoich stronach internetowych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą nr 4/2007 Zarządu PFRON w 2007 roku wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Komputer dla Homera 2003" będzie można składać od 1 lutego.

W ramach programu Komputer dla Homera można otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Termin składania wniosków: 1 lutego 2007 – 15 marca 2007

5. PEGAZ
W 2007 r. wnioski w ramach programu Pegaz można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2007 r.

Program podzielony jest na 3 moduły:
moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się
moduł pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej
moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, pt. "Wózki dla Polski",

Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się.

W ramach tego modułu można uzyskać dofinansowanie na:
zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu - obszar A
zakup sprzętu komputerowego - obszar B
zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - obszar C

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu są osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu ruchu, które:
wykonują pracę zarobkową
uczą się
są zarejestrowane w urzędzie pracy - w przypadku osób bezrobotnych

Osoby ubiegające się o dofinansowanie w tym obszarze muszą legitymować się prawem jazdy.

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie sprzętu komputerowego są:
pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które są:
a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
b) słuchaczami kolegiów,
c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich,
d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych,
e) uczestnikami studiów doktoranckich
f) studentami uczelni zagranicznych,
g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie wózka o napędzie elektrycznym są:
pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
dzieci i młodzież do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

u których jednoczesna dysfunkcja jednej bądź dwóch kończyn górnych oraz jednej bądź dwóch kończyn dolnych uniemożliwia korzystanie z wózka o napędzie ręcznym.

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie dofinansowania jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, które będzie stanowić podstawę stwierdzenia czy rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy zgodny jest z warunkami zawartymi w programie.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną, ogólnopolską, informacyjną linię telefoniczną dla osób niepełnosprawnych. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00.
Pod nr 0 800 533 335 wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, możliwości korzystania z programów PFRON, dane teleadresowe oddziałów PFRON, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i innych jednostek samorządowych.
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Pią 14:52, 25 Maj 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post Co możemy odliczyć od podatku!
Ogólne warunki odliczeń podatkowych (od dochodu) na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych

więcej informacji tutaj:
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 2:14, 15 Sty 2010, w całości zmieniany 1 raz
Pon 21:43, 19 Lis 2007 Zobacz profil autora
Beacina
MODERATOR
MODERATORDołączył: 13 Maj 2007
Posty: 981
Przeczytał: 3 tematy

Pomógł: 60 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Kobieta

Post
Wydatki, które można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz limity odliczeń


[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Beacina dnia Pią 2:18, 15 Sty 2010, w całości zmieniany 1 raz
Pon 22:03, 19 Lis 2007 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Czy trzeba wymienić orzeczenia o niepełnosprawności ?

Unia Europejska chce ujednolicić systemy orzekania o niepełnosprawności we wszystkich krajach Wspólnoty. Polska będzie musiała wprowadzić tryb określania niepełnosprawności w procentach, a nie w stopniach

O nowe orzeczenia będzie musiało się starać od 180 tys. do 4,5 mln Polaków. W zakładach pracy chronionej będą mogły pracować te osoby, których niepełnosprawność określona jest w procentach - wynika z projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.

Polska musi przestrzegać prawa europejskiego, co oznacza, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, dotychczasowy krajowy system orzekania o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) trzeba będzie zastąpić procentowym ustalaniem niepełnosprawności.

Zdaniem Włodzimierza Sobczaka, prezesa Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, nie jest pewne, czy służby orzekające będą w stanie wydać tak dużą liczbę nowych orzeczeń i czy są w ogóle do tego przygotowane.

Planowane jest, że rozporządzenie Komisji Europejskiej wejdzie w życie w połowie stycznia 2008 r.

Unia nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia procentowego określania niepełnosprawności wprost, ale poprzez przepisy dotyczące funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Zgodnie bowiem z nową definicją zatrudnienia chronionego oznacza ono pracę w zakładzie, w którym stopień niepełnosprawności co najmniej 75 proc. pracowników wynosi co najmniej 50 procent. Dla polskiego rządu oznacza to, że ma on dwa warianty dostosowania krajowych przepisów do prawa UE.

Po pierwsze, może on wprowadzić odrębny system orzecznictwa na cele zatrudnienia w ZPChr. W ten sposób polski rząd uniknąłby konieczności ponownego orzekania o niepełnosprawności wszystkich osób niepełnosprawnych prawnie. Konieczne byłoby tylko ponowne zbadanie i procentowe określenie stopnia niepełnosprawności tych osób, które już pracują w ZPChr (czyli około 180 tys. osób) oraz tych, którzy mają zamiar podjąć pracę w takich zakładach w przyszłości.

Drugi wariant zmian to całkowita reforma systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, czyli zastąpienie obecnych trybów orzekania o niepełnosprawności (na cele rentowe i pozarentowe) jednym systemem orzekania o stopniu niepełnosprawności w procentach. W tej sytuacji konieczne byłoby ponowne wydanie orzeczeń dla wszystkich niepełnosprawnych prawnie, czyli dla około 4,5 mln osób.

na podst. informacji z Gazety Prawnej [link widoczny dla zalogowanych]


4,5 mln Polaków nie musi wymieniać orzeczeń o niepełnosprawności

Polska nie będzie musiała wprowadzać procentowego systemu określania niepełnosprawności - wynika z projektu rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej. Poprzednia wersja projektu zmuszała państwa członkowskie do rezygnacji z określania jej w stopniach (jak jest w Polsce). Niepełnosprawni Polacy musieliby więc wymienić orzeczenia, co kosztowałoby nawet kilkaset milionów złotych.

Niepełnosprawność nie będzie określana procentowo
- Co najmniej połowę pracowników zakładów pracy chronionej będą stanowić niepełnosprawni
- Bruksela chce, aby za prowadzenie firmy na chronionym rynku pracy nadal przysługiwały ulgi podatkowe
- Niepełnosprawni nie będą musieli wymieniać orzeczeń o niepełnosprawności
Przynajmniej 50 proc. zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej będą stanowić osoby niepełnosprawne. Tak wynika z projektu rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE. Ma ono wejść w życie w połowie 2008 roku. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to konieczność podwyższenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zgodnie z krajowymi przepisami, status ZPChr mogą bowiem uzyskać zakłady, w których stanowią oni co najmniej 40 proc. (a nie jak chce Unia 50 proc.) ogółu zatrudnionych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, Polska nie będzie musiała natomiast wprowadzać procentowego systemu określania niepełnosprawności.
- Zakłady pracy chronionej, w których niepełnosprawni stanowią więcej niż 40 proc., ale mniej niż połowę załogi, będą musiały zatrudnić dodatkowych niepełnosprawnych - mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W przeciwnym razie, po wejściu w życie nowego rozporządzenia KE, mogą oni utracić status ZPChr. W Polsce funkcjonuje 2 307 zakładów pracy chronionej, w których jest zatrudnionych 192 tys. niepełnosprawnych. Aby uniknąć utraty statusu ZPChr, pracodawcy będą mogli także zredukować liczbę pracujących w zakładzie pełnosprawnych. W ten sposób zwiększy się automatycznie odsetek zatrudnionych w ZPCHr osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Warto jednak pamiętać, że m.in. ze względu na skomplikowane przepisy dotyczące chronionego rynku pracy, niektórzy pracodawcy sami rezygnują ze statusu ZPChr, jeśli nie spełniają jednego z warunków umożliwiających jego uzyskanie - tłumaczy Jan Zając.

Procentowe określenie

Opracowanie nowej definicji zatrudnienia chronionego, zgodnie z którą przynajmniej 50 proc. zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej będą stanowić osoby niepełnosprawne, oznacza w praktyce, że Komisja Europejska zrezygnowała z zobowiązania państw członkowskich do wprowadzenia procentowego systemu określania niepełnosprawności.

- Poprzednia wersja projektu zakładała, że status ZPChr przysługiwałby zakładowi, w którym stopień niepełnosprawności co najmniej 75 proc. pracowników wynosi co najmniej 50 proc. - tłumaczy Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.
O nowe orzeczenia musiałoby się starać 192 tys. pracowników ZPChr, a być może nawet 4,5 mln osób niepełnosprawnych prawnie, czyli posiadających już orzeczenie potwierdzające ich stan zdrowia.
- Musielibyśmy wydawać więcej orzeczeń, więc konieczny byłby wzrost nakładów finansowych na ten cel - mówi Anna Olszewska, przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.
Koszt wydania jednego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynosi około 90 zł. Dzięki zmianie definicji zatrudnienia chronionego, Polska nie będzie musiała więc wydać od 17 do nawet kilkuset mln zł na wymianę orzeczeń dla niepełnosprawnych zatrudnionych w ZPChr lub wszystkich posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Będzie zatrudnienie wspierane

Projekt rozporządzenia UE zawiera także definicję zatrudnienia wspieranego, czyli pracy w zakładzie, w którym osoby pełnosprawne będą pomagać niepełnosprawnym pracownikom. Pracodawcy stosujący ten model zatrudnienia będą mogli starać się o pomoc finansową ze środków publicznych na pokrycie wszystkich kosztów administracyjnych i transportowych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
- Zwrot kosztów administracyjnych, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnych, na pewno ułatwiłby nam prowadzenie działalności - mówi Teresa Tynecka, wiceprezes Spółdzielni Inwalidów Saturn w Warszawie, posiadającej status ZPChr.
Firma ta zatrudnia obecnie osoby, które są odpowiedzialne wyłącznie za prowadzenie rozbudowanej sprawozdawczości związanej z korzystaniem z publicznej pomocy na zatrudnianie niepełnosprawnych.

Możliwe ulgi

Komisja Europejska nie wyklucza możliwości przyznawania ulg podatkowych dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Obecnie w Polsce z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych zwolnione są zakłady pracy chronionej.
- To niewielkie ulgi, bo ZPChr muszą płacić np. podatek dochodowy oraz od towarów i usług - mówi Jan Zając.
Zdaniem Bogny Nowak-Turowieckiej, eksperta KPP, po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej warto zastanowić się nad wprowadzeniem zwolnień podatkowych na szerszą skalę.
- Korzystnym rozwiązaniem byłoby przyznanie ulg wszystkim pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych, a nie tylko tym prowadzącym ZPChr - tłumaczy ekspert KPP.

żródło: [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Pią 11:37, 23 Lis 2007 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych


Czas pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
Przy lekkim stopniu czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazany wymiar czasu pracy musi być stosowany od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:
- w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu,
- w przypadku gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub z powodu jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut jest wliczany do czasu pracy.
Dodatkowa przerwa 15 minut + 15 minut przerwy, wynikające z art. 129 poz. 10 Kodeksu pracy = 30 minut przerwy w pracy.

Stosowanie krótszych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, które odpowiadają zaszeregowaniu wykonywanej pracy, po przejściu na zmienione normy czasu pracy (po orzeczeniu stopnia niepełnosprawności) ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Dodatkowy urlop

Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie będzie przysługiwał, gdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. urlopy dla nauczycieli) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. urlopy dla sędziów). Gdy wymiar takiego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast niego pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze wskazanym w ustawie, czyli 10 dni roboczych. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu orzeczenia znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Płatne zwolnienia z pracy

Pracownicy z orzeczonym znacznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia, które oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy:
- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy (np. ze względu na godziny funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej),
- w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz do roku.

Łączny wymiar urlopu dodatkowego (czyli 10 dni) i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie mogą przekroczyć 21 dni roboczych. Zwolnienie udzielane jest na podstawie wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w którym musi być określony rodzaj i czas trwania turnusu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest dokument potwierdzający pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.


Post został pochwalony 0 razy
Wto 11:32, 27 Lis 2007 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego


Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest:
- obywatel polski,
- cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG,
- cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce i zamieszkujący tu wraz z członkami rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka - tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
- osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej, która uczy się i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów. Osoba ta może ubiegać się o takie świadczenia, jak zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci:
- do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
- nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia dziecka, jeżeli uczy się w szkole,
- do 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczony umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:
- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo wychowawcza, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie),
- przebywa w rodzinie zastępczej,
- pozostaje w związku małżeńskim.

Od 1 września 2006 r. rośnie wraz z wiekiem dziecka. Dzieci starsze otrzymują większe wsparcie. Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.:
- 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Kryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny (i wszystkie dodatki do niego) przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko w wieku do 25 lat legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. uwzględnia się przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2005 r.

Przy ustalaniu dochodu rodziny uwzględnia się dochody następujących członków rodziny:
- uprawnionego (jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub faktycznego),
- małżonka uprawnionego,
- pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.

Dziecko w wieku powyżej 25 lat nie jest uważane za członka rodziny, nawet jeśli pozostaje na utrzymaniu.

W dochodzie rodziny uwzględniane są:
- dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- dochody, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci.

W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

Jeśli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty 504,00 zł, tj. 252 zł. Dochody z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze ulegają sumowaniu.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny to m.in.:
- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego - w przypadku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku - w przypadku podatku płaconego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, albo decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku - w przypadku podatku płaconego w formie karty podatkowej,
- oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz zaświadczenie płatnika dochodu,
- zaświadczenie gminy o powierzchni gospodarstwa lub nakaz płatniczy za rok, z którego ustala się dochód - w razie posiadania gospodarstwa rolnego,
- kopia odpisu wyroku sądu lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej -w razie otrzymywania alimentów.


Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł jednorazowo.
Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi, iż dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także faktycznemu opiekunowi dziecka - do ukończenia przez to dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Opiekunem faktycznym wedługprzepisów tej ustawy jest osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka.
Wniosek można złożyć:
- u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca taki do końca bieżącego okresu zasiłkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wypłaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli ktoś ubiega się o zasiłek rodzinny i inne dodatki niż wymienione powyżej, czyli np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - po wszystkie świadczenia od razu powinien zgłosić się do urzędu gminy bądź upoważnionego do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy społecznej.
- w pozostałych przypadkach (dotyczy np.: osób bezrobotnych, osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników, funkcjonariuszy) wniosek o świadczenia rodzinne uprawnieni składają w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej.
Nie są wymagane dodatkowe dokumenty, oprócz dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku rodzinnego.


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (zastępujący zasiłek wychowawczy) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.
Dodatek przysługuje uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych,
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawowana jest opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek nie będzie wypłacany osobom:
- które bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego były zatrudnione krócej niż 6 miesięcy,
- które w okresie korzystania z urlopu wychowawczego podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
- których dzieci przebywają w placówkach zapewniających całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej takiej instytucji zapewniającej dzienną opiekę albo gdy zaprzestaną osobiście sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
- które w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (zastępujący gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy.Dodatek ten przysługuje przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku powinna złożyć wniosek w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz powinna być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia.
Prawa do tego świadczenia nie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia pielęgnacyjnego.
Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00zł miesięcznie.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (ZUS ŚR-1), zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (zastępujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - jest wypłacany wyłącznie przez gminy. Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko oraz osobie uczącej się. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa, wdowiec, jeżeli nie wychowuje dziecka wspólnie z drugim z rodziców.
Gdy nastąpi zbieg prawa do tego dodatku z prawem do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych), przysługuje prawo tylko do jednego wybranego przez osobę uprawnioną świadczenia.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się mają ustalone prawo do renty socjalnej lub renty.
Świadczenie to przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko. W przypadku samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.
Dodatek przysługuje:
- na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,
- na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
- 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Dodatek jest wypłacany raz w roku, we wrześniu.
Wysokość dodatku - 100 zł jednorazowo.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego , zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90,00 zł - na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 50,00 zł - na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80,00 zł - miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia i dowody, m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie albo oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Niezależnie od kryteriów finansowych przysługują:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe) 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
- jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne) maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka (świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.).


Istnieje także możliwość występowania o świadczenia opiekuńcze do których zaliczamy:
- świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł miesięcznie dochód musi wynosić 583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny.
- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie, w tym wypadku nie obowiązują kryteria dochodowe.
Podane powyżej dochody są dochodami netto czyli pomniejszone o podatek dochodowy oraz o składki na ubezpiecznia zdrowotne i społeczne.

Wysokości podanych wysokości zasiłku i dodatków obowiązują od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku.

napisane na podst. własnych wiadomości


Post został pochwalony 0 razy
Pią 21:01, 18 Sty 2008 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Poruszę ważny dla wielu osób problem wiążący się ze świadczeniami rodzinnymi.

Otóż przed skorzystaniem z ulgi na dzieci warto sprawdzić, co dla konkretnej rodziny jest bardziej korzystne - ulga czy świadczenia rodzinne, których wartość może przekroczyć kwotę zwrotu podatku.

Prawo do większości świadczeń rodzinnych uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy. Natomiast za dochód, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, uznaje się m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

18 października 2007 r. weszła w życie ustawa, która daje prawo do pomniejszenia podatku dochodowego z tytułu wychowywania dzieci. Jednak skorzystanie z tej ulgi, która za 2007 r. wynosi 1.145,08 zł na każde dziecko, może w niedługiej przyszłości mieć niekorzystne konsekwencje.
Otóż osoba, która w rozliczeniu podatku dochodowego za 2007 r. skorzysta z ulgi na dzieci, musi mieć świadomość, że automatycznie wzrośnie jej dochód netto za ten okres. Nie będzie to miało żadnego wpływu na obecny okres zasiłkowy, który trwa od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. Tu bowiem decydował dochód za 2006 r.

Niemniej jednak przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 września 2008 r., może okazać się, że przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie za 2007 r. (po zastosowaniu ulgi) przekroczy dopuszczalną kwotę 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.


Post został pochwalony 0 razy
Pią 21:03, 18 Sty 2008 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

01. upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym

02. choroby psychiczne, w tym:
- zaburzenia psychotyczne,
- zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
- utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
- zespoły otępienne;

03. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
- trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
- częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
- zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu – wyższych ośrodków mowy,
- głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu nie poprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;

04. choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;

05. upośledzenia narządu ruchu, w tym:
- wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
- układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
- zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
- choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
- choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
- nowotwory narządu ruchu,
- zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;

06. epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;

07. choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
- przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
- nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
- wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
- nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
- miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
- niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;

08. choroby układu pokarmowego, w tym:
- choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
- stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
- przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
- przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
- przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
- nowotwory układu pokarmowego;

09. choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
- zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
- choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
- wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
- nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;

10. choroby neurologiczne, w tym:
- naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
- guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
- pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
- choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
- choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
- choroby rdzenia kręgowego,
- uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;

11. inne, w tym:
- choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
- choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
- przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
- choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
- znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

W orzeczeniu o niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte - z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danej osoby - wskazania dotyczące:

- odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby
- szkolenia, w tym specjalistycznego
- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
- uczestnictwa w terapii zajęciowej
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym (i niestosowania się do niektórych znaków drogowych)
- prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dla określenia normatywnego metrażu w trakcie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, zespół orzekający o niepełnosprawności zawiadamia o wydaniu orzeczenia organ właściwy w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.Obecnie orzeczenie o niepełnosprawności zawiera symbol przyczyny niepełnosprawności. Taka sama informacja znajduje się także w legitymacjach dokumentujących stan zdrowia niepełnosprawnych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, takie rozwiązanie narusza konstytucyjne prawo do prywatności, ochrony danych osobowych lub prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej. Przyczynia się także do dyskryminacji niepełnosprawnych na rynku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o rozważenie możliwości zmiany rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328). Chce, aby pracodawcy mieli ograniczony dostęp do wiedzy na temat stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika. Powinni znać jedynie ogólne przyczyny niepełnosprawności pracowników, a o szczegóły zawsze mogą zapytać. W ten sposób nie doszłoby do łamania prywatności .
(PAP)
_________________


Post został pochwalony 1 raz
Śro 15:18, 23 Sty 2008 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Zawieszenie renty socjalnej

Osoby uprawnione do renty socjalnej mogą osiągać przychód z działalności zarobkowej, ale jeśli mieści się on w katalogu źródeł przychodu wymienionych w ustawie o rencie socjalnej, wówczas nie może przekroczyć 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy.

Obecnie - od 1 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. próg zarobkowy wynosi 811,10 zł. W przypadku renty socjalnej nie występuje zmniejszenie świadczenia wskutek osiągania przychodu w określonej wysokości. Jedynym przypadkiem, gdy wysokość renty socjalnej może ulec obniżeniu, jest równoczesne posiadanie uprawnień do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 1194,92 zł) w sytuacji, gdy łączna wysokość obydwu świadczeń wyższa jest od wspomnianej kwoty. W takim przypadku kwota renty socjalnej ulega obniżeniu do 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy przewidują w takim przypadku gwarancyjną kwotę, do której może zostać obniżona renta socjalna, tj. 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 59,75 zł).

Katalog przychodów, których osiąganie wpływa na zawieszenie renty socjalnej, jest znacznie szerszy niż w odniesieniu do innych rencistów oraz emerytów. W przypadku wszystkich rent i emerytur na wysokość świadczenia ma wpływ przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc m.in. z tytułu pracy wykonywanej:
- w ramach stosunku pracy,
- na podstawie umowy o pracę nakładczą,
- w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
- na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów,
- ramach pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu.

Drugą grupą przychodów, których osiąganie może spowodować zawieszenie renty socjalnej, jest przychód z działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, ale opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawieszenie renty może zatem nastąpić wskutek uzyskiwania przychodów m.in.: z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, honorariów z działalności twórczej lub artystycznej.

Warto zaznaczyć, że powyższe dotyczy tylko przychodu opodatkowanego na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa przychód wymieniony w art. 29 - 30b wspomnianej ustawy, osiągany m.in. z tytułu:
- praw autorskich lub pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania,
- wygranych w konkursach i grach.

W przypadku renty socjalnej zawieszenie świadczenia może nastąpić również wskutek uzyskiwania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w wysokości powodującej zawieszenie prawa do renty, składając w tym celu pisemne oświadczenie lub jeśli przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - zaświadczenie wystawione przez płatnika tych składek. W tym oświadczeniu lub zaświadczeniu należy wskazać, czy przychód w kwocie powodującej zawieszenie renty ma charakter stały, okresowy (ze wskazaniem tego okresu), czy też jednorazowy. Informacja ta ma znaczenie dlatego, że przychód przy rencie socjalnej jest rozliczany na bieżąco, co oznacza, że świadczenie zawieszane jest wyłącznie za ten miesiąc (te miesiące), w którym przekroczył on 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

źródło: Gazeta PrawnaPost został pochwalony 1 raz
Nie 20:48, 27 Sty 2008 Zobacz profil autora
Reska
Vip
VipDołączył: 06 Cze 2007
Posty: 346
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 51 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Kraków
Płeć: Kobieta

Post
Bebe napisał:
2. „Sprawny dojazd” – program pomocy ze środków PFRON w nabyciu przez osoby niepełnosprawne mające rudności w przemieszczaniu się samochodu osobowego oraz prawa jazdy kategorii B

Dotychczasowy stopień zaspokojenia potrzeb w ramach poprzednich tego typu programów PFRON był niski – w ramach programu „Pegaz” nie przekroczył 33 proc. potrzeb.

Nowy program przewiduje jednorazowe bądź coroczne (w okresie spłaty kredytu) dofinansowanie oprocentowania lub części rat kapitałowych kredytu udzielonego na zakup samochodu (w tym oprzyrządowanego), w formie tzw. „dotacji samochodowej”.

Maksymalna kwota udzielonej dotacji będzie uzależniona od wysokości dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny i ceny samochodu. Dotacja nie będzie mogła być większa niż 40 proc. wartości samochodu.

Program przewiduje także dofinansowanie do kosztów uzyskania przez osobę niepełnosprawna prawa jazdy – a więc: koszty kursu, egzaminu prawa jazdy kat. B, oraz koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania w okresie trwania kursu poza miejscem zamieszkania.


Zmiany w Programie "Sprawny dojazd'

W 2008 roku adresatami programu dofinansowanie zakupu samochodu osobowego mogą być zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B.

Zmienia się kwota dofinansowania poprzez zwiększenie wielokrotności najniższego wynagrodzenia. Obecnie wielokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie jakie można przyznać w ramach programu wynosi:
a) w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego - 30,
b) w przypadku zakupu używanego samochodu osobowego - 24,
c) w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania samochodu osobowego - 9,
d) w przypadku kosztów uzyskania prawa jazdy: dla kosztów kursu i egzaminów - 2,25; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 1,25.

Kolejna zmiana w Programie "Sprawny dojazd" dotyczy wysokości udziału własnego wnioskodawcy, który w przypadku zakupu fabrycznie nowego samochodu wynosi obecnie nie mniej niż 20% ceny zakupu. W przypadku zakupu używanego samochodu osobowego, nie starszego niż trzyletni - wkład własny musi stanowić nie mniej niż 25% ceny zakupu. Ostatnia zmiana dotyczy ceny zakupu samochodu. Nie może ona przekroczyć 20 tys. euro.

Źródło: Gazeta Prawna


Post został pochwalony 0 razy
Nie 13:24, 10 Lut 2008 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum Zespół Ehlersa Danlosa Strona Główna » Wszystko co ważne=>ulgi,prawa pacjenta,rehabilitacja,fundacje itp. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Strona 1 z 3

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin